Küçük büyük pek çok firmanın binalarının boş cephelerine yapılan tabelalardır.
Özünde ışıksız tabela ile aynı olmasına rağmen çok büyük edatlara
yapılmasından dolayı böyle adlandırılmaktadır.